Zahvaljujući sve većem uspjehu na tržištu javlja se potreba za dodatnim zapošljavanjem stručnjaka, ali i nabavkom novih strojeva. Kupujemo moderne CNC strojeve koji omogućuju bržu i kvalitetniju obradu, a uz dosadašnje mogućnosti obrade dodajemo i zavarivanje, savijanje limova, štancanje, itd. Modernizacija poslovanja osigurava nam kvalitetnu budućnost i zadovoljstvo klijenata.