MSP projekt

IKT1 projekt

IKT2 projekt

MSP projekt

MSP projekt

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA
Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

NAZIV PROJEKTA
„DMB Techno Boost” – Proširenje proizvodnih kapaciteta i povećanje konkurentnosti kao podrška održivom razvoju poduzeća DMB product

BROJ PROJEKTA: KK.03.2.1.02.0041

OPIS PROJEKTA
Specifični cilj projekta „DMB Techno Boost” je poboljšati tehnološku spremnost i proširiti proizvodne kapacitete poduzeća korištenjem novih tehnologija te povećati opću uspješnost poslovanja. Osnovu projekta čini nabava četiri nova stroja. Poslovni pokazatelji indiciraju dobre izglede za uspjeh te bi se potpora projektu mogla višestruko vratiti podizanjem opće razine konkurentnosti hrvatskog malog poduzetništva i osiguravanjem stabilne budućnosti za kooperante i ostale dionike projekta.

REZULTATI PROJEKTA
Povećanje prihoda od prodaje
Očuvanje radnih mjesta
Povećanje broja novozaposlenih osoba

Bespovratna sredstva (HRK)
1.614.022,19 kn
Ukupni prihvatljivi izdaci (HRK)
3.569.566,79 kn

Datum odluke o financiranju:
17.06.2016.

https://strukturnifondovi.hr/

IKT1 projekt

IKT1 projekt

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA
Poboljšanjekonkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

NAZIV PROJEKTA
“Uvođenje IKT rješenja u cilju poboljšanja tehnološke pripreme proizvodnje”.

BROJ PROJEKTA: KK.03.2.1.03.0204

OPIS PROJEKTA
Ulaganje u nabavu IKT opreme s ciljem povećanja razine uspješnosti poslovnih procesa ispunjava osnovne kriterije pravilnog odlučivanja o financiranju. Očekivani rezultati i učinci predloženog projekta održivi su u višegodišnjem razdoblju. Projekt poboljšava poslovne procese i smanjuje administrativni teret Prijavitelja, poboljšava rast produktivnosti i stvaranje novih tržišta te na taj način doprinosi ukupnom povećanju konkurentnosti.

REZULTATI PROJEKTA
Povećanje prihoda od prodaje
Očuvanje radnih mjesta
Povećanje broja novozaposlenih osoba

Bespovratna sredstva (HRK)
653.760,05 kn
Ukupni prihvatljivi izdaci (HRK)
726.400,06 kn

Datum odluke o financiranju:
16.11.2016.

https://strukturnifondovi.hr/

IKT2 projekt

IKT2 projekt

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA
Poboljšanjekonkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

NAZIV PROJEKTA
“Uvođenje IKT rješenja u cilju poboljšanja tehnološke pripreme proizvodnje”.

BROJ PROJEKTA: KK.03.2.1.03.0204

OPIS PROJEKTA
Ulaganje u nabavu IKT opreme s ciljem povećanja razine uspješnosti poslovnih procesa ispunjava osnovne kriterije pravilnog odlučivanja o financiranju. Očekivani rezultati i učinci predloženog projekta održivi su u višegodišnjem razdoblju. Projekt poboljšava poslovne procese i smanjuje administrativni teret Prijavitelja, poboljšava rast produktivnosti i stvaranje novih tržišta te na taj način doprinosi ukupnom povećanju konkurentnosti.

REZULTATI PROJEKTA
Povećanje prihoda od prodaje
Očuvanje radnih mjesta
Povećanje broja novozaposlenih osoba

Bespovratna sredstva (HRK)
653.760,05 kn
Ukupni prihvatljivi izdaci (HRK)
726.400,06 kn

Datum odluke o financiranju:
16.11.2016.

https://strukturnifondovi.hr/