[pt_banner background_parallax=”” bg_overlay=”on” color_overlay=”on” gradient_overlay=”” social_links_align=”right” uniqid=”5ca20673a9716″ background_image=”1781″ height=”575″ sub_heading=”EU projekti” heading=”Uz pomo {EU projekta} do boljih
i kvalitetnijih rezultata u procesu
obrade metala i gume” link=”|||” color_overlay_hex=”#000000″ color_overlay_opacity=”80″]
[pt_heading content_aling=”tac” heading=”MSP projekt” uniqid=”5de10a9e8c8cb”][pt_button align=”center” link=”url:%23msp|title:Saznajte%20vi%C5%A1e||” uniqid=”5de10e99a7597″]
[pt_heading content_aling=”tac” heading=”IKT1 projekt” uniqid=”5de10abca25e9″][pt_button align=”center” link=”url:%23ikt1|title:Saznajte%20vi%C5%A1e||” uniqid=”5de62099343fc”]
[pt_heading content_aling=”tac” uniqid=”5de10903133fa” heading=”IKT2 projekt”][pt_button align=”center” uniqid=”5de10821ea93b” link=”url:%23ikt2|title:Saznajte%20vi%C5%A1e||”]
[pt_heading content_aling=”tac” heading_size=”h3″ sub_heading=”MSP projekt” heading=”MSP projekt” uniqid=”5d6e27ab9031a”]

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA
Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

NAZIV PROJEKTA
DMB Techno Boost – Proairenje proizvodnih kapaciteta i poveanje konkurentnosti kao podraka odr~ivom razvoju poduzea DMB product

BROJ PROJEKTA: KK.03.2.1.02.0041

OPIS PROJEKTA
Specifi
ni cilj projekta DMB Techno Boost je poboljaati tehnoloaku spremnost i proairiti proizvodne kapacitete poduzea koriatenjem novih tehnologija te poveati opu uspjeanost poslovanja. Osnovu projekta
ini nabava
etiri nova stroja. Poslovni pokazatelji indiciraju dobre izglede za uspjeh te bi se potpora projektu mogla viaestruko vratiti podizanjem ope razine konkurentnosti hrvatskog malog poduzetniatva i osiguravanjem stabilne budunosti za kooperante i ostale dionike projekta.

REZULTATI PROJEKTA
Poveanje prihoda od prodaje
O
uvanje radnih mjesta
Poveanje broja novozaposlenih osoba

Bespovratna sredstva (HRK)
1.614.022,19 kn
Ukupni prihvatljivi izdaci (HRK)
3.569.566,79 kn

Datum odluke o financiranju:
17.06.2016.

https://strukturnifondovi.hr/

[pt_heading content_aling=”tac” heading_size=”h3″ sub_heading=”IKT1 projekt” heading=”IKT1 projekt” uniqid=”5de10dfd77789″]

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA
Poboljaanjekonkurentnosti i u
inkovitosti MSP u podru
jima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

NAZIV PROJEKTA
“Uvoenje IKT rjeaenja u cilju poboljaanja tehnoloake pripreme proizvodnje”.

BROJ PROJEKTA: KK.03.2.1.03.0204

OPIS PROJEKTA
Ulaganje u nabavu IKT opreme s ciljem poveanja razine uspjeanosti poslovnih procesa ispunjava osnovne kriterije pravilnog odlu
ivanja o financiranju. O
ekivani rezultati i u
inci predlo~enog projekta odr~ivi su u viaegodianjem razdoblju. Projekt poboljaava poslovne procese i smanjuje administrativni teret Prijavitelja, poboljaava rast produktivnosti i stvaranje novih tr~iata te na taj na
in doprinosi ukupnom poveanju konkurentnosti.

REZULTATI PROJEKTA
Poveanje prihoda od prodaje
O
uvanje radnih mjesta
Poveanje broja novozaposlenih osoba

Bespovratna sredstva (HRK)
653.760,05 kn
Ukupni prihvatljivi izdaci (HRK)
726.400,06 kn

Datum odluke o financiranju:
16.11.2016.

https://strukturnifondovi.hr/

[pt_heading content_aling=”tac” heading_size=”h3″ sub_heading=”IKT2 projekt” heading=”IKT2 projekt” uniqid=”5de10e722fd59″]

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA
Poboljaanjekonkurentnosti i u
inkovitosti MSP u podru
jima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

NAZIV PROJEKTA
“Uvoenje IKT rjeaenja u cilju poboljaanja tehnoloake pripreme proizvodnje”.

BROJ PROJEKTA: KK.03.2.1.03.0204

OPIS PROJEKTA
Ulaganje u nabavu IKT opreme s ciljem poveanja razine uspjeanosti poslovnih procesa ispunjava osnovne kriterije pravilnog odlu
ivanja o financiranju. O
ekivani rezultati i u
inci predlo~enog projekta odr~ivi su u viaegodianjem razdoblju. Projekt poboljaava poslovne procese i smanjuje administrativni teret Prijavitelja, poboljaava rast produktivnosti i stvaranje novih tr~iata te na taj na
in doprinosi ukupnom poveanju konkurentnosti.

REZULTATI PROJEKTA
Poveanje prihoda od prodaje
O
uvanje radnih mjesta
Poveanje broja novozaposlenih osoba

Bespovratna sredstva (HRK)
653.760,05 kn
Ukupni prihvatljivi izdaci (HRK)
726.400,06 kn

Datum odluke o financiranju:
16.11.2016.

https://strukturnifondovi.hr/