[pt_banner background_parallax=”” bg_overlay=”on” color_overlay=”on” gradient_overlay=”” uniqid=”5de24ee5ce0a9″ background_image=”1454″ color_overlay_hex=”#000000″ color_overlay_opacity=”83″ sub_heading=”O nama” heading=”Saznajte kako smo se
razvijali kroz {viae od
35 godina} poslovanja”]
[pt_heading uniqid=”5de0ece2d9c2f” heading=”DMB product”]

Temeljem jasno definirane poslovne politike, koja prvenstveno u prioritet stavlja kvalitetu proizvoda i usluga, praenju tehnoloakog napretka kroz stalno proairenje i nadogradnju kvalitetnih i tehni
ki naprednih strojeva, kvalificiranim stru
no osposobljenih? i iskusnih djelatnika, poduzee je ostvario prepoznatljivo mjesto na tr~iatu.

[pt_button uniqid=”5de0ee89016aa” link=”url:https%3A%2F%2Fdmb.hr%2Fo-nama%2F%23o-nama|title:Saznajte%20vi%C5%A1e||”]
[pt_heading uniqid=”5de0ed0c92495″ heading=”Povijest”]

Zanima vas kada i kako smo zapo
eli s proizvodnjom? Saznajte sve o povijesti DMB product, koja je po
ela prije viae od tri desetljea.

[pt_button uniqid=”5de0f2974c6ab” link=”url:https%3A%2F%2Fdmb.hr%2Fo-nama%2F%23povijest|title:Saznajte%20vi%C5%A1e||”]
[pt_heading heading=”Misija i vizija”]

Dugogodianja usmjerenost ka proizvodnji visokokvalitetnih proizvoda i ispunjavanju ~elja i potrebe kupca osigurala su DMB product va~nu ulogu na domaem i stranom tr~iatu.

[pt_button uniqid=”5de0f6356ba28″ link=”url:https%3A%2F%2Fdmb.hr%2Fo-nama%2F%23misija|title:Saznajte%20vi%C5%A1e||”]
[pt_heading uniqid=”5de0ff92d8a7a” sub_heading=”O nama” heading=”DMB product”]

Te~nja za samostalnoau i ~elja za vlastitim uspjehom nakon viaegodianjeg stjecanja iskustva u alatni
arstvu, proizvodnji strojnih dijelova, te gumarstvu u renomiranim poduzeima kao ato su TPK i RIS, rezultat su otvaranja novog obrta 1982. godine, pod nazivom Kovinotokarska radionica.

U svojim po
etcima Kovinotokarska radionica orijentira se isklju
ivo pru~anju klasi
nih strojnih obrada (tokarenje, glodanje) da bi se pred kraj 80-ih godina zapo
elo s vulkanizacijom manjih gumenih proizvoda u preaama.

Godine 1991., Kovinotokarska radionica mijenja ime u DMB, skraenicu koja u svojim inicijalima krije imena osniva
a Dragutina i Marije Bolfan.

Osnovna proizvodna strategija temelji se na proizvodnji i obradi metalnih i gumenih proizvoda od kojih svaka za sebe
ini samostalnu proizvodnu jedinicu sa odvojenim pogonima za proizvodnju.

Metalna proizvodnja bazira se na izradi alata za potrebe gumene industrije, industrije plasti
nih masa, automobilske industrije, ~eljezni
ke industrije ,strojagradnje i sl.

Osim izrade alata, u sklopu metalne proizvodnje izrauju se raznovrsni dijelovi i naprave koji svoju primjenu pronalaze u automobilskoj, nuklearnoj, avionskoj, prehrambenoj i medicinskoj industriji, te u strojogradnji.

Metalna proizvodnja zastupljena gotovo svim postupcima obrada odvajanja
estica koje se izvraavaju na klasi
nim-univerzalnim strojevima, te kompjuterskim upravljanim obradnim centrima.

Osim obrade metala odvajanjem
estica, zna
ajnu cjelinu poduzea
ine i ostali postupci obrade metala kao ato su: TIG, MIG-MAG i REL zavarivanje, rezanje materijala principom WATER JET i PLASMA CUTTING, probijanje limova na ekscentar preaama , odsijecanje limova na akarama, te savijanje limova na apkant preaama.

Gumena proizvodnja sastoji se: od izrade gumenih smjesa, profila, brtvi, antivibranta, te mnogih drugih proizvoda dobivenih vulkanizacijom gume u alatu na preaama pri visokim temperaturama. Poduzee gumene smjese nudi od razli
itih vrsta prirodnog i sinteti
kog kau
uka tvrdoe od 30 do 99 Shore-A.

Gumene profile ekstrudira iz svih vrsta gumenih smjesa, silikona i vitona.
Vulkanizacija profilnih proizvoda provodi se u kotlu za vulkanizaciju (para/vrui zrak) ili na kontinuiranoj vulkanizaciji (infracrveni grijai).
U sklopu pogona djeluje i laboratorij za ispitivanje tehni
kih karakteristika gume u kojem se mo~e ispitivati: trajna deformacija, specifi
na te~ina, istezanje,
vrstoa, gustoa i tvrdoa, te uz pomo rheometra i rheometarske krivulje odrediti duljinu vulkanizacije i duljinu te
enja sirovih smjesa.

[pt_heading sub_heading=”O nama” heading=”Povijest” uniqid=”5de103e3b5845″]

1

[pt_num_box][pt_num_box_item heading=”Sve je krenulo 1982. godine” num=”1982″][/pt_num_box]

Po
etak povijesti tvrtke zapo
inje otvaranjem obrta 1982. godine, pod nazivom Kovinotokarska radionica. Djelatnost je strojna obrada: glodanje, tokarenje i ostale obrade, ali i proizvodnja auto dijelova (vulkanizacija gume za automobilsku industriju)

radionica dmb 2 povijest

2

[pt_num_box][pt_num_box_item heading=”Promjena imena u DMB” num=”1991″ uniqid=”5ed09ec9b78ab”][/pt_num_box]

Kovinotokarska radionica mijenja ime u DMB, skraenicu koja u svojim inicijalima krije imena osniva
a Dragutina i Marije Bolfan. Djelatnost DMB-a temelji se na izradi alata, naprava i gumeno-tehni
ke robe, ponajviae za automobilsku industriju.

manzeta01

3

[pt_num_box][pt_num_box_item heading=”Otvaranje novog proizvodnog pogona” num=”2000″ uniqid=”5ed09f6cb4d17″][/pt_num_box]

Zavraetak izgradnje i otvaranje proizvodnog pogona i po
etak proizvodnje gumenih smjesa i gumenih proizvoda na lokaciji Vi~ovlje, Veliko Trgoviae.

Pogon u Vrap
u - DMB Product - 1

4

[pt_num_box][pt_num_box_item heading=”Pogon za vodeno rezanje” num=”2002″ uniqid=”5ed0a0765420e”][/pt_num_box]

Otvorenje proizvodnog pogona za vodeno rezanje.
TECNOCUT WATERJET – stroj za vodeno rezanje materijala

stroj za vodeno rezanje

5

[pt_num_box][pt_num_box_item heading=”Prvi CNC tokarski stroj” num=”2003″ uniqid=”5ed0a14a77dec”][/pt_num_box]

SPINNER TC 42  kupljen prvi CNC tokarski alatni stroj
SPINNER VC 810  kupljen prvi CNC gloda
i obradni centar

Pogon u Vrap
u - DMB Product - 1

6

[pt_num_box][pt_num_box_item heading=”Iz obrta u poduzee DMB Product” num=”2015″ uniqid=”5ed0a22352ca9″][/pt_num_box]

Prelazak iz obrta DMB Zagreb u poduzee DMB product d.o.o.

DMB product logotip 2017 (1)

7

[pt_num_box][pt_num_box_item heading=”Zavraetak izgradnje industrijske hale” num=”2016″ uniqid=”5ed0a26b27feb”][/pt_num_box]

MSP EU projekt – DMB Techno Boost

QUASER MV-234E  CNC obradni centar
NIKON ALTERA 10.7.6.  3D koordinatni mjerni stol za kontrolu s mogunoau skeniranja

IKT1 EU projekt- Uvoenje IKT rjeaenja u cilju poboljaanja tehnoloake pripreme proizvodnje.

Zavraetak izgradnje i otvaranje nove proizvodne industrijske hale na lokaciji Bistra.

nova hala

8

[pt_num_box][pt_num_box_item heading=”Novi EU projekt za poveanje konkurentnosti” num=”2019″ uniqid=”5ed0a354c7b16″][/pt_num_box]

IKT2 EU projekt – poboljaanje konkurentnosti i u
inkovitosti MSP-a u kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)  2

tokarenje zagreb dmb product
[pt_heading uniqid=”5de0ffaf26908″ sub_heading=”O nama” heading=”Misija i vizija”]
NA`A MISIJA jest razvijanje i odr~avanje poslovnih odnosa s domaim i stranim partnerima osiguravajui visoke standarde kvalitete iz podru
ja proizvodnje koje se temelje na dugogodianjem znanju i tradiciji, inovativnosti te sna~noj druatvenoj odgovornosti i povjerenju u uspjeanu provedbu svih poslova.
NA`A VIZIJA je ostati regionalno relevantno poduzee sa izrazitom namjerom airenja na meunarodno tr~iate, koje postavlja nove standarde izvrsnosti u svim podru
jima svoga djelovanja.