Radili smo mali zup
anik za stroj koji ima ureze s viae strana kako bi mogao pogoniti…