Ideje o izgradnji pogona u Bistri prerastaju u stvarnost. Vlastitim sredstvima podi~emo moderan i multifunkcionalan pogon u Bistri, a nedugo nakon izgradnje u pogon sti~u i novi CNC strojevi. Paralelno s novim strojevima dolazi i do zapoaljavanja novih majstora. Kvalitetu rada i uspjeanost naaeg poslovanja prepoznaje i Europska Unija, koja nam daje potpore za daljnju modernizaciju poslovanja.