Uvođenje IKT rješenja u cilju poboljšanja tehnološke pripreme proizvodnje"

Projekt IKT

Naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u cilju poboljšanja tehnološke pripreme proizvodnje
Ime korisnika: DMB product d.o.o.
Ukupan iznos projekta: 956.639,18 kuna
Iznos EU potpore: 653.760,05 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 19. veljače 2016. do 19. kolovoza 2017.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

Svrha projekta „Uvođenje IKT rješenja u cilju poboljšanja tehnološke pripreme proizvodnje“ tj. njegov specifični cilj je povećana razina uspješnosti poslovnih procesa nabavom nove IKT tehnologije poduzeća DMB product, a posljedica je planiranih ostvarenih rezultata projekta. Ispunjavanjem specifičnog cilja doprinijet će se razvoju malih i srednjih poduzeća koje posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske poticanjem primjene i poboljšanja informacijske i komunikacijske tehnologije, što je i opći cilj ovog projekta.

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.–2020. opći cilj obuhvaća i podršku snaženju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga s dodanom vrijednošću, usvajanjem novih rješenja, očuvanjem i stvaranjem novih radnih mjesta te prodajom na inozemnim tržištima. U tom smislu, opći cilj ovog projekta povezuje intervenciju specifičnu za poslovanje Prijavitelja sa širim kontekstom sektorske politike i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te ukazuje na dugoročne razvojne ciljeve kojima projekt doprinosi. Postojeća računalna oprema nije primjerena za rad na suvremenim aplikativnim rješenjima. Trenutno se koriste CRT monitori koji su dotrajali, nisu ergonomski prikladni i otežavaju rad za računalima (npr. imaju lošu oštrinu slike). U svakodnevnoj upotrebi su zastarjela operacijska i aplikativna rješenja (Windows XP, AutoCad 2000) kojima je prestala vrijediti podrška proizvođača. Postoji nekompatibilnost aplikativnih rješenja sa novim standardima i formatima koji se često mijenjaju u IT svijetu. Radi navedenih poteškoća Prijavitelj sa zastarjelim softverskim paketom nije u mogućnosti otvarati sve potrebne dokumente (nacrte i modele pozicija strojnih dijelova) spremljene u novijim izdanjima softverskih paketa. Prijavitelj trenutno ne posjeduje razrađeni mehanizam back up-a podataka kao niti centralno mjesto za skladištenje podataka. Prijavitelj nema standardizirani IT komunikacijski ormar, a mrežne instalacije su neadekvatno postavljene. Zbog postojeće neprimjerene opreme, postoji uska propusnost i učestala zakrćenost računalne opreme. Proizvodno područje nije u cijelosti pokriveno bežičnim mrežnim signalom ili provedenim mrežnim instalacijama. Stariji pisači i skeneri te njihova podrška nisu primjereni današnjim potrebama. Prijavitelj ne posjeduje opremu nužnu za prezentacijske svrhe te zbog toga nije u mogućnosti na najbolji način prikazati svoje planove i ideje. Prijavitelj ima potrebu za odgovarajućim pisačem koji je nužan za poslovanje, prvenstveno za izradu projektnih rješenja. Prijenosno računalo u današnje je vrijeme osnovno sredstvo koje se koristi za poslovne sastanke, prezentacije klijentima, terenski rad i rad u otežanim uvjetima. Prijavitelj ne posjeduje dovoljan broj softverskih paketa za crtanje u strojarstvu što je osnovni alat u pripremi proizvodnje i samoj proizvodnji. Uz nedostatak softverskih rješenja, Prijavitelju je potrebna edukacija zaposlenika za rad sa novijim izdanjima aplikativnih rješenja. Kroz cijelo poslovanje provlači se problem nekompatibilnosti računalne opreme i CNC alatnih strojeva. Prijavitelj trenutno koristi većinom besplatna aplikativna rješenja (programe) koji nemaju podršku i održavanje od strane proizvođača kao npr. Open Office, IcredieMail, Acrobat PDF Reader, AVG antivirusni program, eDrawing Viewer, SolidWorks Explorer/Workgroup PDM, DWG viewers, A360 Viewer, DWG TrueView, AutoCAD 360. Nabrojani besplatni programi samo su osnovna (basic) izdanja aplikativnih rješenja, koji nemaju dodatne pakete, što uvelike otežava samo poslovanje i nemaju mogućnost izrade potrebne dokumentacije. Sve navedeno predstavlja veliki problem jer nisu osigurani osnovni uvjeti za kvalitetan rad. Zaposlenici nemaju primjerene alate za crtanje te modeliranje CAD/CAM koji bi uvelike olakšali rad, smanjili vrijeme pripreme i vremenske operacije strojne obrade, a ujedno omogućili veću preciznost i sigurnost. Nedostatkom primjerenih softverskih programa i alata, kao osnovno sredstvo za rad, stvara se nezadovoljstvo kod zaposlenika.

Problemi koji su prisutni u pripremi proizvodnje, samoj proizvodnji i općem poslovanju Prijavitelja i koji su za potrebe ovog projekta prikazani u problemskom stablu, povezani svojim uzročno-posljedičnim odnosima dovode do slabijeg poslovanja poduzeća DMB product od očekivanog, što na kraju uzrokuje nedovoljnu konkurentnost na hrvatskom, ali i regionalnom tržištu.

Ciljevi projekta

Ulaganje u novu opremu omogućit će daljnji razvoj Prijavitelja te brzi povrat uloženih sredstava. Ulaganje u projekt pokriveno je već u prvoj godini kroz kumulirane neto primitke. Pozitivni neto primici će se povećavati u sljedećim godinama što ukazuje da je osigurano financiranje post-projektnih aktivnosti nakon završetka provedbe projekta redovnim poslovanjem Prijavitelja. Svaki od elemenata ulaganja svojim mogućnostima nadilazi dosadašnju opremu Prijavitelja što omogućuje kvalitetniju pripremu proizvodnje, uklanjanje zastoja u samoj proizvodnji te poboljšanu opću komunikaciju i pravovremenu razmjenu informacija unutar poduzeća. Navedeni napredak doprinijet će kraćim rokovima isporuke, dobivanju većeg broju narudžbi te značajnom porastu broja novih kupaca. Sukladno svojem dosadašnjem poslovanju, kvaliteti i vrsti proizvoda, Prijavitelj s minimalnim ulaganjem u marketing i promociju uspijeva maksimizirati korištenje svih raspoloživih kapaciteta (ljudskih i tehničkih) te godinama ostvarivati zavidne poslovne rezultate.

Svojim kvalitetnim proizvodima Prijavitelj opskrbljuje nacionalno tržište, a manje se količine plasiraju na tržište EU. Prijavitelj značajan dio svojih prihoda ostvaruje kroz uhodanu poslovnu suradnju sa pedesetak različitih kupaca iz različitih segmenata. Iako isti kupci, oni nerijetko imaju potrebu za modifikacijama ili sasvim novim proizvodima. Novi kupci pojavljuju se periodično, ovisno o njihovim potrebama. Može se stoga reći da Prijavitelj njeguje i koristi primjeren raspored i strukturu kupaca koji mu osiguravaju redovne prihode i konkurentan nastup na tržištu u svim segmentima. Takav raspored snaga i karakter kupaca Prijavitelj će pokušati zadržati i ubuduće, uz namjeru slabljenja udjela (ne i iznosa) Končar grupe i izraženije prodaje u EU koju treba koristiti i kao izvor prihoda, ali i kao podlogu za marketing i promociju na domaćem tržištu. Prijavitelj će, suvremenom tehnologijom, što uključuje računalnu opremu i nove softverske pakete, biti u mogućnosti nesmetano konkurirati na tržištu Europske unije za izradu zahtjevnijih strojnih dijelova. Nova oprema otvara pristup na nova tržišta zbog smanjenja rokova izrade i mogućnosti brže proizvodnje, što ujedno i smanjuje ukupne troškove. Ovim projektom Prijavitelj dobiva veliki potencijal rasta u budućnosti zbog ulaganja u novu IKT opremu koja prati današnje svjetske trendove.

Sažetak:

Ulaganje u nabavu IKT opreme s ciljem povećanja razine uspješnosti poslovnih procesa ispunjava osnovne kriterije pravilnog odlučivanja o financiranju. Očekivani rezultati i učinci predloženog projekta održivi su u višegodišnjem razdoblju. Projekt poboljšava poslovne procese i smanjuje administrativni teret Prijavitelja, poboljšava rast produktivnosti i stvaranje novih tržišta te na taj način doprinosi ukupnom povećanju konkurentnosti.

REZULTATI PROJEKTA

  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Očuvanje radnih mjesta
  • Povećanje broja novozaposlenih osoba

KONTAKT OSOBA

Domagoj Bolfan, direktor
Tel: +385 91 28 28 988
E-mail: dmb@dmb.hr   

DMB tvrtka je 3 godine zaredom dobitnik brončane nagrade u kategoriji top 1500 najvećih stvaratelja nove vrijednosti u Hrvatskoj

Projekt strojevi

Naziv projekta: DMB Techno Boost - Proširenje proizvodnih kapaciteta i povećanje konkurentnosti kao podrška održivom razvoju poduzeća DMB product
Ime korisnika: DMB product d.o.o.
Ukupan iznos projekta: 4.486.817,39 kuna
Iznos EU potpore: 1.611.617,67 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 1. srpnja 2016. do 1. siječnja 2018.